Trinn 2A

←Tilbake
Se prospekt
Pris
Størrelse
Soverom
Bygg Leilighet Etasje BRA kvm Soverom Pris
K K101 1 85,4 m2 3 Solgt
K K102 1 90,6 m2 2 Solgt
K K201 2 70,6 m2 2 Solgt
K K202 2 49,6 m2 1 Solgt
K K203 2 69,8 m2 2 Solgt
K K301 3 70,6 m2 2 Solgt
K K302 3 49,6 m2 1 Solgt
K K303 3 69,8 m2 2 Solgt
K K401 4 70,6 m2 2 Solgt
K K402 4 49,6 m2 1 Solgt
K K403 4 69,8 m2 2 Solgt
K K501 5 70,6 m2 2 Solgt
K K502 5 49,6 m2 1 Solgt
K K503 5 69,8 m2 2 Solgt
F F401 3 106,4 m2 2 Solgt
F F402 3 42,4 m2 1 Solgt
F F501 5 106,4 m2 2 Solgt
F F502 3 48,0 m2 1 Solgt
G G101 1 90,6 m2 3 Solgt
G G102 1 50,0 m2 1 Solgt
G G201 2 93,8 m2 3 Solgt
G G202 2 63,5 m2 2 Solgt
G G301 3 105,1 m2 3 Solgt
G G302 3 79,2 m2 2 Solgt
G G401 4 105,1 m2 3 Solgt
G G402 4 79,2 m2 2 Solgt
H H101 1 56,0 m2 1 Solgt
H H201 2 45,5 m2 1 Solgt
H H202 2 87,4 m2 3 Solgt
H H203 2 69,3 m2 2 Solgt
H H301 3 45,5 m2 1 Solgt
H H302 3 87,4 m2 2 Solgt
H H303 3 69,3 m2 2 Solgt
H H401 4 45,5 m2 1 Solgt
H H402 4 87,4 m2 2 Solgt
H H403 4 69,3 m2 2 Solgt
H H501 5 45,5 m2 1 Solgt
H H502 5 98,9 m2 3 Solgt
H H503 5 69,3 m2 2 Solgt
I I101 1 32,7 m2 0 Solgt
I I102 1 36,8 m2 0 Solgt
I I201 2 42,8 m2 1 Solgt
I I202 2 36,8 m2 0 Solgt
I I301 3 42,8 m2 1 Solgt
I I302 3 77,9 m2 2 Solgt
I I401 4 42,8 m2 1 Solgt
I I402 4 114,5 m2 3 Solgt
I I501 5 40,1 m2 1 Solgt
I I502 5 114,5 m2 3 Solgt
I I601 6 48,4 m2 1 Solgt
I I602 6 114,5 m2 3 Solgt
J J101 1 100,9 m2 2 Solgt
J J102 1 89,3 m2 3 Solgt
J J201 2 93,7 m2 2 Solgt
J J202 2 48,2 m2 1 Solgt
J J203 2 75,2 m2 2 Solgt
J J301 3 122,0 m2 3 Solgt
J J302 3 48,2 m2 1 Solgt
J J303 3 87,5 m2 2 Solgt
J J401 4 122,1 m2 3 Solgt
J J402 4 48,2 m2 1 Solgt
J J403 4 87,5 m2 2 Solgt
J J501 5 122,0 m2 3 Solgt
J J502 5 48,2 m2 1 Solgt
J J503 5 87,5 m2 2 Solgt
J J601 6 122,1 m2 3 Solgt
J J602 6 134,7 m2 4 Solgt
C C303 3 110,5 m2 3 Solgt
C C401 4 87,1 m2 2 Solgt
C C402 4 68,7 m2 2 Solgt
C C403 4 110,5 m2 3 Solgt
D D101 1 82,1 m2 2 Solgt
D D102 1 77,6 m2 2 Solgt
D D201 2 82,1 m2 2 Solgt
D D202 2 77,6 m2 2 Solgt
D D301 3 82,1 m2 2 Solgt
D D302 3 77,6 m2 2 Solgt
D D401 4 82,1 m2 2 Solgt
D D402 4 77,6 m2 2 Solgt
E E201 2 57,0 m2 1 Solgt
E E202 2 86,1 m2 2 Solgt
E E203 2 79,7 m2 2 Solgt
E E301 3 57,0 m2 1 Solgt
E E302 3 86,1 m2 2 Solgt
E E303 3 122,7 m2 3 Solgt
E E401 4 57,0 m2 1 Solgt
E E402 4 86,1 m2 2 Solgt
E E403 4 122,7 m2 3 Solgt
E E501 5 147,8 m2 3 Solgt
E E503 5 122,7 m2 3 Solgt
E E601 6 147,8 m2 3 Solgt
E E603 6 122,7 m2 3 Solgt
F F101 1 106,2 m2 3 Solgt
F F201 1 83,7 m2 2 Solgt
F F202 2 42,4 m2 1 Solgt
F F301 3 106,4 m2 2 Solgt
F F302 3 42,4 m2 1 Solgt
B B301 3 76,9 m2 2 Solgt
B B302 3 81,0 m2 2 Solgt
B B401 4 76,9 m2 2 Solgt
B B501 5 76,9 m2 2 Solgt
B B402 4 81,0 m2 2 Solgt
B B502 5 81,0 m2 2 Solgt
C C102 1 81,0 m2 2 Solgt
C C103 1 110,4 m2 3 Solgt
C C201 2 87,1 m2 2 Solgt
C C202 2 68,7 m2 2 Solgt
C C203 2 110,5 m2 3 Solgt
C C301 3 87,1 m2 2 Solgt
C C302 3 68,7 m2 2 Solgt
A A501 5 128,6 m2 3 Solgt
A A502 5 101,1 m2 3 Solgt
A A601 6 128,6 m2 3 Solgt
A A602 6 101,1 m2 3 Solgt
B B101 1 65,2 m2 2 Solgt
B B102 1 81,0 m2 2 Solgt
B B201 2 76,9 m2 2 Solgt
B B202 2 81,0 m2 2 Solgt
A A101 1 110,9 m2 4 Solgt
A A102 1 80,8 m2 2 Solgt
A A201 2 111,1 m2 4 Solgt
A A202 2 93,8 m2 3 Solgt
A A301 3 128,5 m2 4 Solgt
A A302 3 101,1 m2 3 Solgt
A A401 4 128,6 m2 3 Solgt
A A402 4 101,1 m2 3 Solgt