Bygg I

←Tilbake
Se prospekt
Pris
Størrelse
Soverom
Bygg Leilighet Etasje BRA kvm Soverom Pris
I I101 1 32,7 m2 0 Solgt
I I102 1 36,8 m2 0 Solgt
I I201 2 42,8 m2 1 Solgt
I I202 2 36,8 m2 0 Solgt
I I301 3 42,8 m2 1 Solgt
I I302 3 77,9 m2 2 Solgt
I I401 4 42,8 m2 1 Solgt
I I402 4 114,5 m2 3 Solgt
I I501 5 40,1 m2 1 Solgt
I I502 5 114,5 m2 3 Solgt
I I601 6 48,4 m2 1 Solgt
I I602 6 114,5 m2 3 Solgt