Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Loven er vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022. Kanalbyen Eiendom AS omfattes av Åpenhetsloven og har plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og å offentliggjøre denne informasjonen innen 30. juni hvert år.

I aktsomhetsvurderingen kartlegger og vurderer vi negativ påvirkning eller skade i vår virksomhet og leverandørkjede knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeid. Vi vurderer eksisterende og nye tiltak for å stanse eller redusere risiko.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for rapporteringsåret 2022.

Event. spørsmål kan rettes til apenhetsloven@kanalbyen.no