Forside / Knuden

På Kulturtorget ved kanalen, ligger den nye kulturskolen. Her kan barn og unge utfolde seg innen de fleste kreative fag, fra dans og drama til kunst, sang og musikk.