De tre søstre

Velkommen inn i et helt nytt byggetrinn

Gå til interaktiv modell

Trinn De tre søstre

←Tilbake
Se prospekt
Pris
Størrelse
Soverom
Bygg Leilighet Etasje BRA kvm Soverom Pris
S1 S1-1102 11 129,8 m2 3 Solgt
S1 S1-1103 11 49,0 m2 1 Solgt
S1 S1-1201 12 137,1 m2 3 Solgt
S1 S1-1202 12 102,0 m2 2 8 300 000
S1 S1-1301 13 185,6 m2 3 Solgt
S1 S1-903 9 102,1 m2 3 8 200 000
S1 S1-1001 10 55,4 m2 1 Solgt
S1 S1-1002 10 129,8 m2 3 Solgt
S1 S1-1003 10 49,0 m2 1 Solgt
S1 S1-1101 11 55,4 m2 1 Solgt
S1 S1-801 8 55,4 m2 1 Solgt
S1 S1-802 8 130,2 m2 3 Solgt
S1 S1-803 8 49,0 m2 1 Solgt
S1 S1-901 9 55,4 m2 1 Solgt
S1 S1-902 9 79,3 m2 2 Solgt
S1 S1-602 6 79,3 m2 2 Solgt
S1 S1-603 6 102,2 m2 3 8 100 000
S1 S1-701 7 137,1 m2 3 Solgt
S1 S1-702 7 49,0 m2 1 Solgt
S1 S1-703 7 49,0 m2 1 Solgt
S1 S1-404 4 49,0 m2 1 Solgt
S1 S1-501 5 55,4 m2 1 Solgt
S1 S1-502 5 129,3 m2 3 Solgt
S1 S1-503 5 47,6 m2 1 Solgt
S1 S1-601 6 55,4 m2 1 Solgt
S1 S1-303 3 49,0 m2 1 Solgt
S1 S1-304 3 28,0 m2 0 Solgt
S1 S1-401 4 55,4 m2 1 Solgt
S1 S1-402 4 79,3 m2 2 Solgt
S1 S1-403 4 49,0 m2 1 Solgt
S1 S1-101 1 76,0 m2 2 Solgt
S1 S1-201 2 55,4 m2 1 Solgt
S1 S1-202 2 62,1 m2 1 Solgt
S1 S1-301 3 55,4 m2 1 Solgt
S1 S1-302 3 79,3 m2 2 Solgt
S3 S3-1001 10 101,3 m2 3 9 200 000
S3 S3-1002 10 139,2 m2 3 Solgt
S3 S3-1101 11 101,3 m2 2 9 350 000
S3 S3-1102 11 139,2 m2 3 Solgt
S3 S3-1201 12 101,3 m2 2 9 350 000
S3 S3-1202 12 139,2 m2 3 Solgt
S3 S3-1301 13 169,5 m2 3 18 500 000
S3 S3-1302 13 67,5 m2 2 Solgt
S3 S3-1401 14 69,7 m2 2 Solgt
S3 S3-1402 14 172,1 m2 3 Solgt
S3 S3-1501 15 179,2 m2 3 Solgt
S3 S3-301 3 44,8 m2 1 Solgt
S3 S3-302 3 97,9 m2 3 Solgt
S3 S3-303 3 67,5 m2 2 Solgt
S3 S3-401 4 69,7 m2 2 Solgt
S3 S3-402 4 97,9 m2 3 Solgt
S3 S3-403 4 67,5 m2 2 Solgt
S3 S3-501 5 101,1 m2 3 Solgt
S3 S3-502 5 132,4 m2 3 Solgt
S3 S3-601 6 69,7 m2 2 Solgt
S3 S3-602 6 97,9 m2 3 Solgt
S3 S3-603 6 67,5 m2 2 Solgt
S3 S3-701 7 69,7 m2 2 Solgt
S3 S3-702 7 97,9 m2 2 Solgt
S3 S3-703 7 67,5 m2 2 Solgt
S3 S3-801 8 69,7 m2 2 Solgt
S3 S3-802 8 97,9 m2 2 Solgt
S3 S3-803 8 67,5 m2 2 Solgt
S3 S3-901 9 69,7 m2 2 Solgt
S3 S3-902 9 97,9 m2 2 Solgt
S3 S3-903 9 67,5 m2 2 Solgt
S2 S2-802 8 48,9 m2 1 Solgt
S2 S2-803 8 92,2 m2 2 Solgt
S2 S2-804 8 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-901 9 46,6 m2 1 Solgt
S2 S2-902 9 142,8 m2 3 Solgt
S2 S2-903 9 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-1001 10 46,6 m2 1 Solgt
S2 S2-1002 10 142,8 m2 3 Solgt
S2 S2-1003 10 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-1101 11 100,5 m2 2 8 100 000
S2 S2-1102 11 92,2 m2 2 Solgt
S2 S2-1103 11 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-1201 12 100,5 m2 2 8 100 000
S2 S2-1202 12 92,2 m2 3 Solgt
S2 S2-1203 12 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-1301 13 100,5 m2 2 8 250 000
S2 S2-1302 13 92,2 m2 2 Solgt
S2 S2-1303 13 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-1401 14 100,5 m2 2 Solgt
S2 S2-1402 14 170,8 m2 3 Solgt
S2 S2-201 2 71,4 m2 1 Solgt
S2 S2-301 3 42,8 m2 1 Solgt
S2 S2-302 3 92,2 m2 3 Solgt
S2 S2-303 3 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-401 4 47,1 m2 1 Solgt
S2 S2-402 4 48,9 m2 1 Solgt
S2 S2-403 4 92,2 m2 3 Solgt
S2 S2-404 4 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-501 5 96,0 m2 2 Solgt
S2 S2-502 5 92,2 m2 3 Solgt
S2 S2-503 5 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-601 6 47,1 m2 1 Solgt
S2 S2-602 6 48,9 m2 1 Solgt
S2 S2-603 6 92,2 m2 2 Solgt
S2 S2-604 6 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-701 7 47,1 m2 1 Solgt
S2 S2-702 7 48,9 m2 1 Solgt
S2 S2-703 7 92,2 m2 3 Solgt
S2 S2-704 7 71,0 m2 2 Solgt
S2 S2-801 8 47,1 m2 1 Solgt