Høy aktivitet på byggeplass!

Uke 36, 2023

Mur i sør har ansvar for betongarbeidet, Boxen leverer de prefabrikkerte baderomskabinene som fortløpende heises på plass, etter hvert som etasjene bygges. Det er stort fokus på kildesortering på byggeplassen. Målet vårt er å minimere avfallsmengder så mye som mulig, og nå er syv av elleve sorteringer på plass.

Badeplassen begynner å ta form. Den ser du til venstre i bildet. Her kommer det både badebrygge og badehus til omkledning.

Alle tre byggene reises samtidig, men i søster 3 er allerede sjette etasje støpt, så dette bygget vil alltid ligge litt foran hva fremdrift angår. Her ser du utsikt fra 6. etasje i søster 3.