Forside / nyhetsbrev / Anerkjent byplanlegger utformer Kanalbyen

Lin Skaufel, arkitekt og internasjonalt etterspurt byplanlegger i Everyday Studio i København, er en viktig bidragsyter i arbeidet med Kanalbyen.

Tydelig visjon
Skaufel har arbeidet med noen av verdens mest spenstige og fremtidsrettede byutviklingsprosjekter i bl.a. Mexico City, London, København og Istanbul de siste 15 årene.
– Hun er en meget anerkjent byplanlegger og foredragsholder, og vi er svært fornøyde over å ha fått henne i teamet, sier Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen.

Lin Skaufel har en tydelig holdning til hva som er avgjørende i prosessen med å skape levende og attraktive byer.
– Å bygge byer er veldig komplisert. Det krever at alle som er involvert, både i planleggingen av de store linjene og av detaljene, har en felles forståelse for hva som utgjør et godt sted, sier hun og legger til:
– For meg handler byutvikling først og fremst om å skape generøse, opplevelsesrike og interessante områder som oppleves inkluderende både av beboere, besøkende og menneskene i byen for øvrig.

Opplevelsesrikdom 
Denne holdningen gjenspeiles i utformingen av Kristiansands nye bydel.
– Kanalbyen har tre helt klare herlighetsverdier: fjorden, det vakre skogsterrenget på Odderøya og kanalen i midten. Målet er at menneskene i området skal forholde seg aktivt til disse kvalitetene både fra boligene, promenadene og i de ulike uterommene i bydelen, forteller Skaufel.

Byplanleggeren mener nemlig at opplevelsesrikdom er mye av nøkkelen til en levende by.
– Noen steder blir Kanalbyen åpen og sosial, andre steder lun og skjermet. Plutselig ser man sjøen, og plutselig skjer det noe spennende langs kanalen eller mot skogen. Tanken er at man skal få nye, positive opplevelser rundt hvert eneste hjørne, beskriver hun engasjert.

Helhetstanke 
Nærheten til Kvadraturen er også en viktig faktor i helhetsbildet.
– Kanalbyen ligger vegg i vegg med Kulturhuset Kilden, og det gjør også den rekreative Odderøya samt bykjernen. Derfor er det avgjørende at overgangen mellom disse blir mest mulig sømløs; at Kanalbyen blir en helt naturlig del av den utvidede Kvadraturen- helt integrert i Odderøyas natur og kulturliv. Vi håper virkelig at dette vil bli et område hvor folk har lyst til å ferdes og oppholde seg, og jeg gleder meg til den dagen alt står ferdig og menneskene har gjort bydelen til sin egen, avslutter Lin Skaufel, arkitekt og byplanlegger i Everyday Studio.