Trinn 2B

←Tilbake
Se prospekt
Visningsleiligheter
Pris
Størrelse
Soverom
Bygg Leilighet Etasje BRA kvm Soverom Pris
S S101 1 75,0 m2 2 Solgt
S S102 1 48,5 m2 1 Solgt
S S103 1 49,1 m2 1 Solgt
S S104 1 49,2 m2 1 Solgt
S S105 1 80,1 m2 2 Solgt
S S201 2 75,0 m2 2 Solgt
S S202 2 48,5 m2 1 Solgt
S S203 2 49,1 m2 1 Solgt
S S204 2 49,2 m2 1 Solgt
S S205 2 80,1 m2 2 Solgt
S S301 3 75,0 m2 2 Solgt
S S302 3 48,5 m2 1 Solgt
S S303 3 49,1 m2 1 Solgt
S S304 3 49,2 m2 1 Solgt
S S305 3 80,1 m2 2 Solgt
S S401 4 75,0 m2 2 Solgt
S S402 4 48,5 m2 1 Solgt
S S403 4 49,1 m2 1 Solgt
S S404 4 49,2 m2 1 Solgt
S S405 4 80,1 m2 2 Solgt
L L102 1 90,9 m2 2 Solgt
L L201 2 77,8 m2 2 Solgt
L L202 2 90,9 m2 2 Solgt
L L301 3 77,8 m2 2 Solgt
L L302 3 90,9 m2 2 Solgt
L L401 4 77,8 m2 2 Solgt
L L402 4 90,9 m2 2 Solgt
L L501 5 77,8 m2 2 Solgt
L L502 5 90,9 m2 2 Solgt
M M101 1 82,1 m2 2 Solgt
M M102 1 123,5 m2 3 Solgt
M M201 2 84,8 m2 2 Solgt
M M202 2 123,5 m2 3 Solgt
M M301 3 84,8 m2 2 Solgt
M M302 3 123,5 m2 3 Solgt
M M401 4 84,8 m2 2 Solgt
M M402 4 123,5 m2 3 Solgt
N N101 1 95,8 m2 2 Solgt
N N201 2 116,1 m2 3 Solgt
N N301 3 116,1 m2 3 Solgt
N N401 4 116,1 m2 3 Solgt
O O101 1 115,1 m2 3 Solgt
O O102 1 66,4 m2 2 Solgt
O O201 2 127,8 m2 3 Solgt
O O202 2 67,9 m2 2 Solgt
O O301 3 127,8 m2 3 Solgt
O O302 3 67,9 m2 2 Solgt
O O401 4 127,8 m2 3 Solgt
O O402 4 67,9 m2 2 Solgt
O O501 5 197,3 m2 3 Solgt
P P101 1 31,8 m2 1 Solgt
P P102 1 74,7 m2 2 Solgt
P P104 1 74,9 m2 2 Solgt
P P201 2 31,8 m2 1 Solgt
P P202 2 43,7 m2 1 Solgt
P P203 2 47,7 m2 1 Solgt
P P204 2 74,9 m2 2 Solgt
P P301 3 48,9 m2 1 Solgt
P P302 3 48,2 m2 1 Solgt
P P303 3 47,7 m2 1 Solgt
P P304 3 87,2 m2 2 Solgt
P P401 4 48,9 m2 1 Solgt
P P402 4 48,2 m2 1 Solgt
P P403 4 47,7 m2 1 Solgt
P P404 4 87,2 m2 2 Solgt
P P501 5 48,9 m2 1 Solgt
P P502 5 48,2 m2 1 Solgt
P P504 5 133,9 m2 3 Solgt
P P601 6 136,6 m2 3 Solgt
P P604 6 106,5 m2 2 Solgt
Q Q101 1 72,5 m2 2 Solgt
Q Q201 2 62,3 m2 2 Solgt
Q Q202 2 65,1 m2 2 Solgt
Q Q301 3 62,3 m2 2 Solgt
Q Q302 3 65,1 m2 2 Solgt
Q Q401 4 82,7 m2 3 Solgt
Q Q402 4 86,8 m2 3 Solgt
R R101 1 46,5 m2 1 Solgt
R R102 1 62,3 m2 2 Solgt
R R201 2 65,1 m2 2 Solgt
R R202 2 62,3 m2 2 Solgt
R R301 3 86,8 m2 3 Solgt
R R302 3 84,2 m2 3 Solgt
R R401 4 86,8 m2 3 Solgt
R R402 4 84,2 m2 3 Solgt
R R501 5 85,4 m2 2 Solgt
R R502 5 83,7 m2 2 Solgt
L L101 1 65,8 m2 2 Solgt