Forside / nyhetsbrev / Første byggetrinn tar form!

Sivilarkitekt Tonje Løvdahl og landskapsarkitekt Gøril Mortensen holder i disse dager på med detaljutformingen av Kanalbyen; en spennende fase hvor de overordnede tankene fra reguleringsplanen manifesterer seg i en komplett bydel. 

– Kanalbyen skal oppleves som et positivt tilskudd til Kristiansand. Målet er å skape forskjellige gårdsrom og opplevelser gjennom hele bydelen; til glede for både beboerne og resten av befolkningen. I tillegg vil vi flette sammen urban arkitektur med Odderøya og den naturlige rammen som utgjøres av sjøen. Summen blir en helt spesiell ”sjøurban” bydel med et mangfold av boliger og en tydelig arkitektonisk identitet, sier Tonje Løvdahl i arkitektkontoret A-lab.
 
Ansvarlig for det som foregår mellom byggene, landskapsarkitekt Gøril Mortensen i Rambøll, legger til:
– Den planlagte kanal- og havnepromenaden vil være en forlengelse av dagens strandpromenade, og binder Kanalbyen sammen med resten av byen på en naturlig måte. Og fordi det kommer en direkte oppgang til Peisestua, vil dette attraktive parkområdet – og også Odderøya for øvrig – bli enda mer tilgjengelig for turgåere som kommer fra Kilden- og havneområdet. Dette er bare ett av flere konkrete grep for å gjøre Kanalbyen mest mulig åpen og inkluderende for byens beboere, forteller hun.
 
I tillegg til fokus på gode, offentlige uteområder, er også beboernes opplevelse av privatliv en viktig faktor i detaljutformingen av byggene og leilighetene.
– Vi har nettopp utformet de private utearealene for leilighetene i første byggetrinn. Førsteetasjene har egne hager, og ellers blir det både markterrasser og hyggelige balkonger. To av byggene får dessuten felles takterrasser, slik at alle kan nyte de vakre omgivelsene, beskriver sivilarkitekt Tone Løvdahl i A-lab og avslutter:
– Å jobbe med et så fantastisk område som Odderøya er en drøm for de fleste arkitekter og landskapsarkitekter, og vi gleder oss til tiden kommer da vi kan presentere detaljtegningene for publikum.
 
Den anerkjente danske arkitekten og byplanleggeren Lin Skaufel i Everyday Studio er også en viktig bidragsyter til utformingen av Kanalbyen, og vil i neste nyhetsbrev dele sine tanker om den nye bydelen.