Forside / Nyheter / J.B. Ugland bygger ut Kanalbyen i Kristiansand

J.B. Ugland Eiendom i Grimstad og Kanalbyen Utvikling AS inngår partnerskap og skal sammen utvikle Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand. Med i selskapet er også Oslo-baserte Vedal. 

– Vi er glade for å bli med på et av de mest spennende  byutviklings-prosjektene i Kristiansand. Vår strategi er å bidra til å utvikle landsdelen og i så måte er Kanalbyen-prosjektet midt i blinken, sier direktør Bjørn Vedal i J.B. Ugland Eiendom.

Daglig leder Sven Erik Knoph i Kanalbyen Utvikling AS, som eies av Kristiansand Havn KF, er fornøyd med valg av partner.

– For oss har det vært viktig å få en partner med gjennomføringsevne og et godt renommé, og det har absolutt J.B. Ugland. Sammen med Vedal, som har erfaring med store byutviklingsprosjekter, har vi etablert et selskap med kraft og spenst til å utvikle Silokaia til en spennende bydel med god infrastruktur, boliger, næringsarealer og grøntområder, sier Knoph.

255 millioner kroner

Partnerskapet ble inngått under en pressekonferanse i formiddag; da signerte representanter for de tre selskapene følgende avtale om aksjefordelingen i Kanalbyen Partner AS: 50% Kanalbyen Utvikling og 50% J.B. Ugland Kanalbyen AS (som Vedal Utvikling har 20% eierandeler i).

Daglig leder i Kanalbyen Utvikling AS, Sven Erik Knoph (t.v.) assisterer havnestyreleder Jan Oddvar Skisland, leder av styret for Kanalbyen Utvikling, Mona Mortensen, konsernsjef Johan Martin Ugland og direktør i J.B. Ugland Eiendom, Bjørn Vedal under avtalesigneringen på Krutthuset i Kristiansand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 58 mål store tomta, som strekker seg fra Kilden til tankanlegget på Odderøya, er verdsatt til 255 millioner kroner. Inkludert i prisen ligger  en godkjent reguleringsplan fra 2012 som ble så kostnadskrevende å realisere at ingen aktører i markedet viste interesse for å gjennomføre den slik den forelå. Dermed måtte strategien legges om, og det er bakgrunnen for at Kanalbyen Utvikling siden oktober i fjor har arbeidet med å finne en 50/50-partner til utvikle tomta sammen med – og gjøre de endringer i reguleringsplanen som måtte bli nødvendig.

Midler til havneutbygging

Like over ferien etablerer Kanalbyen Partner en prosjektorganisasjon som skal arbeide med omreguleringen, det forventes at denne fasen vil ta minst to år.

Parallelt vil det pågå forhandlinger mellom Kristiansand Havn og fester om hva som skal skje med festekontrakten og eierforholdet til den gamle kornsiloen på området.

Hensikten med å utvikle en ny bydel på denne nedslitte delen av Silokaia, er å realisere størst mulig verdier som skal gå til utbygging av havneområdet i Kongsgård-Vige. Bystyret i Kristiansand vedtok allerede i 2003 å flytte de fleste havnefunksjonene til den nye havna. Kristiansand Havn arbeider nå også med planer om å bygge en ny cruise- og flerbrukshavn på yttersiden av Lagmannsholmen.

Utbyggingsområdet strekker seg fra Kilden (t.v.) helt til tankanlegget ytterst. Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligere kommentarer:

Bjørn Vedal, J.B. Ugland Eiendom – 41602966

Sven Erik Knoph, Kanalbyen Utvikling – 90062750

Jan Oddvar Skisland, styreleder Kristiansand Havn KF – 982 87 900

Mona Mortensen, styreleder Kanalbyen Utvikling – 911 64 897

Daglig leder i Kanalbyen Utvikling AS, Sven Erik Knoph (t.v) og leder av styret for Kanalbyen Utvikling, Mona Mortensen presenterte partnerne konsernsjef Johan Martin Ugland og direktør i J.B. Ugland Eiendom, Bjørn Vedal i går. I bakgrunnen: Utbyggingsområdet Silokaia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

Selskapsstruktur:

Kristiansand Havn KF eier 100% i Kanalbyen Utvikling AS

Kanalbyen Utvikling eier 50% i Kanalbyen Partner AS

J.B. Ugland Kanalbyen AS eier 50% i Kanalbyen Partner AS

J.B. Ugland Eiendom eier 80% i J.B. Ugland Kanalbyen

Vedal Utvikling AS eier 20% i J.B. Ugland Kanalbyen

Kanalbyen Partner eier 100% i Kanalbyen Eiendom AS

www. kristiansandhavn.no

www.kanalbyen.no

J.B. Ugland Eiendom AS

J.B. Ugland Eiendom eier og driver eiendomsportefølgen i JBU-konsernet i Grimstad. Selskapet har i dag sin hovedaktivitet i forbindelse med Sørlandets Teknologopark/Universitetet i Agder i Grimstad, men eier og utvikler eiendom også andre steder, blant annet 50% i 1400 mål store Kjerlingland mellom Lillesand og Kristiansand. I Kristiansand realiserer selskapet nå et boligprosjekt på Gimle.

www.jbu.no

Vedal Utvikling AS

Vedal Utvikling er en del av Vedal AS. Kjernevirksomheten er utvikling, planlegging og gjennomføring av større eiendomsprosjekter. Vedal-selskapene har de senere år vært engasjert i en rekke store byutviklingsprosjekter i Oslo og Drammen.

www.vedal.no

Historikk

Silokaia på Odderøya har vært en viktig del av Kristiansand havn siden området ble kjøpt av staten i 1920-årene. Kaifronten er bygd ut flere ganger, sist til 318 meter i 1955.  Aktiviteten på kaianlegget har vært stor gjennom årene. Bygningsmessig har den store kornsiloen dominert, men de av byens borgere som har levd en stund forbinder Silokaia som anløpssted  for Amerikabåtene – de store linjeskipene som fraktet tusenvis av passasjerer til og fra USA. I dag er det de store cruiseskipene som dominerer kaia i sommermånedene. I tillegg til havnevirksomheten benyttes mesteparten av Silokaia i dag til andre næringsformål.

 

8. juli 2013