Forside / nyhetsbrev / Kanalbyen er i rute!

Den 12. feb. 2015 vedtok byutviklingsstyret i Kristiansand å legge reguleringsplanen ut på offentlig ettersyn. Dette er gode nyheter og betyr at fremdriften i prosjektet går som planlagt. Planen som omhandler de 700 nye boligene i Kanalbyen forventes å være ferdigbehandlet høsten 2015.

Fra tid til annen dukker det opp et boligprosjekt hvor alt stemmer: beliggenhet i ypperste klasse, nærhet til sentrum og til naturskjønne Odderøya og ikke minst tett på sjøen. Her kommer det høykvalitets boliger i en ny, moderne og vital boligbydel. Den elegante og gjennomgående kanalen er Kanalbyens «ryggrad» og er med på gi området identitet og særpreg.

Planene for realisering av dette boligprosjektet er nå til behandling hos Kristiansand kommune. Byutviklingsstyret gav den 12. februar sin tilslutning til å legge vårt forslag til reguleringsplan for Kanalbyen ut til offentlig ettersyn. Dette innebærer at naboer, berørte parter og offentlige etater, i en avgrenset tidsperiode har anledning til å fremme sine synspunkter til reguleringen.

Når alle innspillene foreligger, sannsynligvis rett etter påsken, vil vi umiddelbart vurdere disse og arbeide videre med å tilrettelegge for gjennomføring av prosjektet og raskest mulig realisering av Kanalbyen.

Moderne byutvikling – menneskelig skala

Målet om å oppnå en levende bydel har gjort at vi som utbyggere har hatt ekstra fokus på alt som foregår mellom byggene og utformingen av disse byrommene. Kanalbyen vil få et urbant og moderne preg og attraktive, velfungerende møteplasser for beboere og besøkende. Konseptet med åpne gårdsrom gjør dessuten at man kan ferdes i området gjennom en variasjon av ulike smug og plasser. I tillegg til at A-Lab som står bak en rekke by og boligutviklingsprosjekter har hatt hovedansvaret for reguleringsplanen, har Lin Skaufel fra EveryDayStudios fra København vært sentral i utforming av konseptet – med et spesielt ansvar for bylivsdimensjonen. Resultatet er en struktur av bebyggelse, møteplasser og ferdselslinjer genert ut ifra hvordan bydelen vil oppleves i øyenhøyde. Her skal det være hyggelig å være enten du er i din egen leilighet, oppholder deg i gårdsrom, på møteplasser eller ferdes gjennom bydelen. Den menneskelige skala har vært sentral i byplangrepet for Kanalbyen.

Hva skjer videre i prosjektet og når kan man kjøpe bolig i Kanalbyen?

Fremdrift: Såfremt planbehandlingen går som forutsatt med sluttbehandling høst 2015, estimerer vi at første byggetrinn kan legges ut for salg en gang i løpet av våren 2016. Dette vil det selvsagt komme nærmere informasjon om, blant annet gjennom disse nyhetsbrevene.

Leilighetsutforming: Det er ennå ikke besluttet ting som størrelse på leiligheter, rominndeling, balkonger eller fasader på bygg. Arbeidet med å prosjektere og detaljere ut det første salgstrinnet vil være aktuelt å igangsette så snart reguleringsplanen er sluttbehandlet.