Forside / Nyheter / Kanalbyen Utvikling AS søker Partner

Kanalbyen Utvikling AS søker en partner (50/50 eierskap). Partneren skal delta i utvikling og gjennomføring av utbyggingen på Silokaia i Kristiansand. Det søkes etter en partner med kompetanse innenfor eiendomsutvikling og som har kapasitet til å delta i utviklingen og utbyggingen.

Utviklingsprosjektet representerer et av de store sentrumsnære utviklingsprosjektene i Kristiansand. Silokaia ligger vestvendt ved sjøen med meget gode solforhold. Området er tenkt utviklet til bolig- og næringsformål med hovedvekt på boliger. Utbyggingsområdet utgjør ca. 58 daa, og godkjent reguleringsplan tillater utbygging med til sammen ca. 67 000 m² T-BRA.

For ytterligere informasjon eller salgsprospekt kontakt Øivind Solbakken i Hadrian Eiendom AS

– telefon 22 01 40 40 eller besøk http://www.hadrian.no/silokaia-kristiansand-/cms/139

 

4.4.2013