Forside / Om Kanalbyen / Nå renner det vann i kanalen!

Full fart fremover.

Vi hviler ikke på laurbærene i Kanalbyen – nå er det fullt fokus på tredje byggetrinn som skal stå klart til våren. Det blir så flott å gå rundt på Holmen når alt er ferdig, med byrommene som bugner av grønne vekster og frukttrær, og sitteplasser over alt. Kanalen, som skiller Holmen fra Odderøya, blir et område til glede for alle, og utsikten fra byggene langs kanalen blir levende og flott.

Nå begynner kanalen å fylles med vann, som du ser på bildet under. En del arbeid gjenstår, men det er spennende å se at det går fremover for hver dag som går.
Byrommet omkring kanalen vil skape nye møteplasser for beboere i Kanalbyen, for byens befolkning og turister i Kristiansand. Langs kanalen blir det en brygge for av- og påstigning i tillegg til sittetrapper hvor du kan se på småbåtene som passerer forbi.

Landskapsarkitekten har også her sørget for at det blir  beplantning som beriker naturmangfoldet og skaper forbindelser til Odderøya. På 3D-illustrasjonene under ser du litt mer av hvordan området rundt kanalen blir.