Forside / nyhetsbrev / Klargjøring av Kanalbyen i full gang!

Mange kristiansandere merket rystningene eller hørte sprengningene da den 700 tonn tunge og 60 meter høye heisekranen på Silokaia gikk i senk onsdag kveld.

Den skinnegående multikranen, som kom til Kristiansand i 1958 og eies av Kristiansand Havn, ga seg imidlertid ikke uten videre. Kranen var mer solid enn først antatt, og selv med nærmere 25 kilo sprengstoff og 15-20 arbeidere fra AF Decom dedikert til sprengningsjobben, måtte det to forsøk til før det kjente landemerket på Silokaia måtte gi tapt.

For oss som jobber med Kanalbyen var dette en aldri så liten milepæl. At krana falt vitner nemlig om at industrivirksomheten på kaia er på vei bort, og at klargjøringen av området for den nye bydelen skrider fremover med full styrke. Selv om vi har jobbet med utviklingen av området i lang tid allerede, er det først nå at det virkelig merkes på tomta at et levende og inkluderende bomiljø for mange hundre mennesker er i ferd med å vokse frem på Silokaia.

Utover arbeidet på tomta er vi også i gang med detaljutformingen av de første boligene, med planlagt byggestart til neste år. I denne prosessen er vi svært opptatt av å skape gode løsninger som møter beboernes ønsker og behov, og vil i neste nyhetsbrev komme nærmere inn på dette.