Leilighetsvelger

Se salgsmateriell
Pris
Størrelse
Soverom
Bygg Leilighet Etasje BRA kvm Soverom Pris
S TRINN 2B S101 1 75 m2 2 Solgt
S TRINN 2B S102 1 48,5 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S103 1 49,1 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S104 1 49,2 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S105 1 80,1 m2 2 Solgt
S TRINN 2B S201 2 75 m2 2 3 950 000
S TRINN 2B S202 2 48,5 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S203 2 49,1 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S204 2 49,2 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S205 2 80,1 m2 2 Solgt
S TRINN 2B S301 3 75 m2 2 4 200 000
S TRINN 2B S302 3 48,5 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S303 3 49,1 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S304 3 49,2 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S305 3 80,1 m2 2 4 550 000
S TRINN 2B S401 4 75 m2 2 4 400 000
S TRINN 2B S402 4 48,5 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S403 4 49,1 m2 1 Solgt
S TRINN 2B S404 4 49,2 m2 1 2 900 000
S TRINN 2B S405 4 80,1 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L102 1 90,9 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L201 2 77,8 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L202 2 90,9 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L301 3 77,8 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L302 3 90,9 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L401 4 77,8 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L402 4 90,9 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L501 5 77,8 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L502 5 90,9 m2 2 Solgt
M TRINN 2B M101 1 82,1 m2 2 Solgt
M TRINN 2B M102 1 123,5 m2 3 Solgt
M TRINN 2B M201 2 84,8 m2 2 Solgt
M TRINN 2B M202 2 123,5 m2 3 Solgt
M TRINN 2B M301 3 84,8 m2 2 Solgt
M TRINN 2B M302 3 123,5 m2 3 Solgt
M TRINN 2B M401 4 84,8 m2 2 Solgt
M TRINN 2B M402 4 123,5 m2 3 Solgt
N TRINN 2B N101 1 95,8 m2 2 Solgt
N TRINN 2B N201 2 116,1 m2 3 Solgt
N TRINN 2B N301 3 116,1 m2 3 Solgt
N TRINN 2B N401 4 116,1 m2 3 Solgt
O TRINN 2B O101 1 115,1 m2 3 Solgt
O TRINN 2B O102 1 66,4 m2 2 Solgt
O TRINN 2B O201 2 127,8 m2 3 Solgt
O TRINN 2B O202 2 67,9 m2 2 Solgt
O TRINN 2B O301 3 127,8 m2 3 Solgt
O TRINN 2B O302 3 67,9 m2 2 Solgt
O TRINN 2B O401 4 127,8 m2 3 9 500 000
O TRINN 2B O402 4 67,9 m2 2 Solgt
O TRINN 2B O501 5 197,3 m2 3 Solgt
P TRINN 2B P101 1 31,8 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P102 1 74,7 m2 2 Solgt
P TRINN 2B P104 1 74,9 m2 2 Solgt
P TRINN 2B P201 2 31,8 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P202 2 43,7 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P203 2 47,7 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P204 2 74,9 m2 2 3 950 000
P TRINN 2B P301 3 48,9 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P302 3 48,2 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P303 3 47,7 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P304 3 87,2 m2 2 4 750 000
P TRINN 2B P401 4 48,9 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P402 4 48,2 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P403 4 47,7 m2 1 2 850 000
P TRINN 2B P404 4 87,2 m2 2 4 950 000
P TRINN 2B P501 5 48,9 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P502 5 48,2 m2 1 Solgt
P TRINN 2B P504 5 133,9 m2 3 Solgt
P TRINN 2B P601 6 136,6 m2 3 Solgt
P TRINN 2B P604 6 106,5 m2 2 8 100 000
Q TRINN 2B Q101 1 72,5 m2 2 Solgt
Q TRINN 2B Q201 2 62,3 m2 2 Solgt
Q TRINN 2B Q202 2 65,1 m2 2 Solgt
Q TRINN 2B Q301 3 62,3 m2 2 Solgt
Q TRINN 2B Q302 3 65,1 m2 2 Solgt
Q TRINN 2B Q401 4 82,7 m2 3 4 750 000
Q TRINN 2B Q402 4 86,8 m2 3 Solgt
R TRINN 2B R101 1 46,5 m2 1 Solgt
R TRINN 2B R102 1 62,3 m2 2 Solgt
R TRINN 2B R201 2 65,1 m2 2 Solgt
R TRINN 2B R202 2 62,3 m2 2 Solgt
R TRINN 2B R301 3 86,8 m2 3 Solgt
R TRINN 2B R302 3 84,2 m2 3 Solgt
R TRINN 2B R401 4 86,8 m2 3 Solgt
R TRINN 2B R402 4 84,2 m2 3 Solgt
R TRINN 2B R501 5 85,4 m2 2 Solgt
R TRINN 2B R502 5 83,7 m2 2 Solgt
L TRINN 2B L101 1 65,8 m2 2 Solgt
K TRINN 2A K101 1 85,4 m2 3 Solgt
K TRINN 2A K102 1 90,6 m2 2 Solgt
K TRINN 2A K201 2 70,6 m2 2 Solgt
K TRINN 2A K202 2 49,6 m2 1 Solgt
K TRINN 2A K203 2 69,8 m2 2 Solgt
K TRINN 2A K301 3 70,6 m2 2 Solgt
K TRINN 2A K302 3 49,6 m2 1 Solgt
K TRINN 2A K303 3 69,8 m2 2 4 025 000
K TRINN 2A K401 4 70,6 m2 2 Solgt
K TRINN 2A K402 4 49,6 m2 1 Solgt
K TRINN 2A K403 4 69,8 m2 2 4 225 000
K TRINN 2A K501 5 70,6 m2 2 Solgt
K TRINN 2A K502 5 49,6 m2 1 Solgt
K TRINN 2A K503 5 69,8 m2 2 Solgt
F TRINN 2A F401 3 106,4 m2 2 Solgt
F TRINN 2A F402 3 42,4 m2 1 Solgt
F TRINN 2A F501 5 106,4 m2 2 Solgt
F TRINN 2A F502 3 48 m2 1 Solgt
G TRINN 2A G101 1 90,6 m2 3 Solgt
G TRINN 2A G102 1 50 m2 1 Solgt
G TRINN 2A G201 2 93,8 m2 3 Solgt
G TRINN 2A G202 2 63,5 m2 2 Solgt
G TRINN 2A G301 3 105,1 m2 3 Solgt
G TRINN 2A G302 3 79,2 m2 2 Solgt
G TRINN 2A G401 4 105,1 m2 3 Solgt
G TRINN 2A G402 4 79,2 m2 2 Solgt
H TRINN 2A H101 1 56 m2 1 Solgt
H TRINN 2A H201 2 45,5 m2 1 Solgt
H TRINN 2A H202 2 87,4 m2 3 Solgt
H TRINN 2A H203 2 69,3 m2 2 Solgt
H TRINN 2A H301 3 45,5 m2 1 Solgt
H TRINN 2A H302 3 87,4 m2 2 Solgt
H TRINN 2A H303 3 69,3 m2 2 Solgt
H TRINN 2A H401 4 45,5 m2 1 Solgt
H TRINN 2A H402 4 87,4 m2 2 Solgt
H TRINN 2A H403 4 69,3 m2 2 Solgt
H TRINN 2A H501 5 45,5 m2 1 Solgt
H TRINN 2A H502 5 98,9 m2 3 Solgt
H TRINN 2A H503 5 69,3 m2 2 Solgt
I TRINN 2A I101 1 32,7 m2 0 Solgt
I TRINN 2A I102 1 36,8 m2 0 Solgt
I TRINN 2A I201 2 42,8 m2 1 Solgt
I TRINN 2A I202 2 36,8 m2 0 Solgt
I TRINN 2A I301 3 42,8 m2 1 Solgt
I TRINN 2A I302 3 77,9 m2 2 Solgt
I TRINN 2A I401 4 42,8 m2 1 Solgt
I TRINN 2A I402 4 114,5 m2 3 Solgt
I TRINN 2A I501 5 40,1 m2 1 Solgt
I TRINN 2A I502 5 114,5 m2 3 Solgt
I TRINN 2A I601 6 48,4 m2 1 Solgt
I TRINN 2A I602 6 114,5 m2 3 Solgt
J TRINN 2A J101 1 100,9 m2 2 Solgt
J TRINN 2A J102 1 89,3 m2 3 Solgt
J TRINN 2A J201 2 93,7 m2 2 Solgt
J TRINN 2A J202 2 48,2 m2 1 Solgt
J TRINN 2A J203 2 75,2 m2 2 Solgt
J TRINN 2A J301 3 122 m2 3 Solgt
J TRINN 2A J302 3 48,2 m2 1 Solgt
J TRINN 2A J303 3 87,5 m2 2 Solgt
J TRINN 2A J401 4 122,1 m2 3 Solgt
J TRINN 2A J402 4 48,2 m2 1 Solgt
J TRINN 2A J403 4 87,5 m2 2 Solgt
J TRINN 2A J501 5 122 m2 3 Solgt
J TRINN 2A J502 5 48,2 m2 1 Solgt
J TRINN 2A J503 5 87,5 m2 2 Solgt
J TRINN 2A J601 6 122,1 m2 3 Solgt
J TRINN 2A J602 6 134,7 m2 4 Solgt
C TRINN 2A C303 3 110,5 m2 3 Solgt
C TRINN 2A C401 4 87,1 m2 2 Solgt
C TRINN 2A C402 4 68,7 m2 2 Solgt
C TRINN 2A C403 4 110,5 m2 3 Solgt
D TRINN 2A D101 1 82,1 m2 2 Solgt
D TRINN 2A D102 1 77,6 m2 2 Solgt
D TRINN 2A D201 2 82,1 m2 2 Solgt
D TRINN 2A D202 2 77,6 m2 2 Solgt
D TRINN 2A D301 3 82,1 m2 2 Solgt
D TRINN 2A D302 3 77,6 m2 2 Solgt
D TRINN 2A D401 4 82,1 m2 2 Solgt
D TRINN 2A D402 4 77,6 m2 2 Solgt
E TRINN 2A E201 2 57 m2 1 Solgt
E TRINN 2A E202 2 86,1 m2 2 Solgt
E TRINN 2A E203 2 79,7 m2 2 Solgt
E TRINN 2A E301 3 57 m2 1 Solgt
E TRINN 2A E302 3 86,1 m2 2 Solgt
E TRINN 2A E303 3 122,7 m2 3 Solgt
E TRINN 2A E401 4 57 m2 1 Solgt
E TRINN 2A E402 4 86,1 m2 2 Solgt
E TRINN 2A E403 4 122,7 m2 3 Solgt
E TRINN 2A E501 5 147,8 m2 3 Solgt
E TRINN 2A E503 5 122,7 m2 3 Solgt
E TRINN 2A E601 6 147,8 m2 3 Solgt
E TRINN 2A E603 6 122,7 m2 3 Solgt
F TRINN 2A F101 1 106,2 m2 3 Solgt
F TRINN 2A F201 1 83,7 m2 2 Solgt
F TRINN 2A F202 2 42,4 m2 1 Solgt
F TRINN 2A F301 3 106,4 m2 2 Solgt
F TRINN 2A F302 3 42,4 m2 1 Solgt
C TRINN 2A C102 1 81 m2 2 Solgt
C TRINN 2A C103 1 110,4 m2 3 Solgt
C TRINN 2A C201 2 87,1 m2 2 Solgt
C TRINN 2A C202 2 68,7 m2 2 Solgt
C TRINN 2A C203 2 110,5 m2 3 Solgt
C TRINN 2A C301 3 87,1 m2 2 Solgt
C TRINN 2A C302 3 68,7 m2 2 Solgt
B TRINN 2A B301 3 76,9 m2 2 Solgt
B TRINN 2A B302 3 81 m2 2 Solgt
B TRINN 2A B401 4 76,9 m2 2 Solgt
B TRINN 2A B501 5 76,9 m2 2 Solgt
B TRINN 2A B402 4 81 m2 2 Solgt
B TRINN 2A B502 5 81 m2 2 Solgt
A TRINN 2A A501 5 128,6 m2 3 Solgt
A TRINN 2A A502 5 101,1 m2 3 Solgt
A TRINN 2A A601 6 128,6 m2 3 Solgt
A TRINN 2A A602 6 101,1 m2 3 Solgt
B TRINN 2A B101 1 65,2 m2 2 Solgt
B TRINN 2A B102 1 81 m2 2 Solgt
B TRINN 2A B201 2 76,9 m2 2 Solgt
B TRINN 2A B202 2 81 m2 2 Solgt
A TRINN 2A A101 1 110,9 m2 4 Solgt
A TRINN 2A A102 1 80,8 m2 2 Solgt
A TRINN 2A A201 2 111,1 m2 4 Solgt
A TRINN 2A A202 2 93,8 m2 3 Solgt
A TRINN 2A A301 3 128,5 m2 4 Solgt
A TRINN 2A A302 3 101,1 m2 3 Solgt
A TRINN 2A A401 4 128,6 m2 3 Solgt
A TRINN 2A A402 4 101,1 m2 3 Solgt