De tre søstre

Velkommen inn i et helt nytt byggetrinn

Gå til interaktiv modell

Leilighetsvelger

Se salgsmateriell
Pris
Størrelse
Soverom
Bygg Leilighet Etasje BRA kvm Soverom Pris
S1 De tre søstre S1-1102 11 129,8 m2 3 Solgt
S1 De tre søstre S1-1103 11 49,0 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-1201 12 137,1 m2 3 Solgt
S1 De tre søstre S1-1202 12 102,0 m2 2 8 300 000
S1 De tre søstre S1-1301 13 185,6 m2 3 Solgt
S1 De tre søstre S1-903 9 102,1 m2 3 8 200 000
S1 De tre søstre S1-1001 10 55,4 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-1002 10 129,8 m2 3 Solgt
S1 De tre søstre S1-1003 10 49,0 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-1101 11 55,4 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-801 8 55,4 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-802 8 130,2 m2 3 Solgt
S1 De tre søstre S1-803 8 49,0 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-901 9 55,4 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-902 9 79,3 m2 2 Solgt
S1 De tre søstre S1-602 6 79,3 m2 2 Solgt
S1 De tre søstre S1-603 6 102,2 m2 3 8 100 000
S1 De tre søstre S1-701 7 137,1 m2 3 Solgt
S1 De tre søstre S1-702 7 49,0 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-703 7 49,0 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-404 4 49,0 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-501 5 55,4 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-502 5 129,3 m2 3 Solgt
S1 De tre søstre S1-503 5 47,6 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-601 6 55,4 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-303 3 49,0 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-304 3 28,0 m2 0 Solgt
S1 De tre søstre S1-401 4 55,4 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-402 4 79,3 m2 2 Solgt
S1 De tre søstre S1-403 4 49,0 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-101 1 76,0 m2 2 Solgt
S1 De tre søstre S1-201 2 55,4 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-202 2 62,1 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-301 3 55,4 m2 1 Solgt
S1 De tre søstre S1-302 3 79,3 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-1001 10 101,3 m2 3 9 200 000
S3 De tre søstre S3-1002 10 139,2 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-1101 11 101,3 m2 2 9 350 000
S3 De tre søstre S3-1102 11 139,2 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-1201 12 101,3 m2 2 9 350 000
S3 De tre søstre S3-1202 12 139,2 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-1301 13 169,5 m2 3 18 500 000
S3 De tre søstre S3-1302 13 67,5 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-1401 14 69,7 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-1402 14 172,1 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-1501 15 179,2 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-301 3 44,8 m2 1 Solgt
S3 De tre søstre S3-302 3 97,9 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-303 3 67,5 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-401 4 69,7 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-402 4 97,9 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-403 4 67,5 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-501 5 101,1 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-502 5 132,4 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-601 6 69,7 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-602 6 97,9 m2 3 Solgt
S3 De tre søstre S3-603 6 67,5 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-701 7 69,7 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-702 7 97,9 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-703 7 67,5 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-801 8 69,7 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-802 8 97,9 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-803 8 67,5 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-901 9 69,7 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-902 9 97,9 m2 2 Solgt
S3 De tre søstre S3-903 9 67,5 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-802 8 48,9 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-803 8 92,2 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-804 8 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-901 9 46,6 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-902 9 142,8 m2 3 Solgt
S2 De tre søstre S2-903 9 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-1001 10 46,6 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-1002 10 142,8 m2 3 Solgt
S2 De tre søstre S2-1003 10 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-1101 11 100,5 m2 2 8 100 000
S2 De tre søstre S2-1102 11 92,2 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-1103 11 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-1201 12 100,5 m2 2 8 100 000
S2 De tre søstre S2-1202 12 92,2 m2 3 Solgt
S2 De tre søstre S2-1203 12 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-1301 13 100,5 m2 2 8 250 000
S2 De tre søstre S2-1302 13 92,2 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-1303 13 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-1401 14 100,5 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-1402 14 170,8 m2 3 Solgt
S2 De tre søstre S2-201 2 71,4 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-301 3 42,8 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-302 3 92,2 m2 3 Solgt
S2 De tre søstre S2-303 3 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-401 4 47,1 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-402 4 48,9 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-403 4 92,2 m2 3 Solgt
S2 De tre søstre S2-404 4 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-501 5 96,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-502 5 92,2 m2 3 Solgt
S2 De tre søstre S2-503 5 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-601 6 47,1 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-602 6 48,9 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-603 6 92,2 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-604 6 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-701 7 47,1 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-702 7 48,9 m2 1 Solgt
S2 De tre søstre S2-703 7 92,2 m2 3 Solgt
S2 De tre søstre S2-704 7 71,0 m2 2 Solgt
S2 De tre søstre S2-801 8 47,1 m2 1 Solgt
Y 2C Y404 4 123,5 m2 3 Solgt
Y 2C Y403 4 73,2 m2 2 Solgt
Y 2C Y402 4 53,5 m2 1 Solgt
Y 2C Y401 4 107,7 m2 2 Solgt
Y 2C Y304 3 123,5 m2 3 Solgt
Y 2C Y303 3 73,2 m2 2 Solgt
Y 2C Y302 3 53,5 m2 1 Solgt
Y 2C Y301 3 107,7 m2 2 Solgt
Y 2C Y204 2 109,6 m2 3 Solgt
Y 2C Y203 2 83,0 m2 2 Solgt
Y 2C Y202 2 53,5 m2 1 Solgt
Y 2C Y201 2 107,7 m2 2 Solgt
Y 2C Y104 1 109,6 m2 3 Solgt
Y 2C Y103 1 83,0 m2 2 Solgt
X 2C X504 5 89,3 m2 2 Solgt
X 2C X503 5 91,5 m2 2 Solgt
X 2C X502 5 47,6 m2 1 Solgt
X 2C X501 5 64,5 m2 2 Solgt
X 2C X404 4 89,3 m2 2 Solgt
X 2C X403 4 91,5 m2 2 Solgt
X 2C X402 4 47,6 m2 1 Solgt
X 2C X401 4 64,5 m2 2 Solgt
X 2C X304 3 89,3 m2 2 Solgt
X 2C X303 1 91,5 m2 2 Solgt
X 2C X302 3 47,6 m2 1 Solgt
X 2C X301 3 64,5 m2 2 Solgt
X 2C X204 2 89,3 m2 2 Solgt
X 2C X203 1 91,5 m2 2 Solgt
X 2C X202 1 47,6 m2 1 Solgt
X 2C X201 2 64,5 m2 2 Solgt
X 2C X104 1 89,3 m2 2 Solgt
X 2C X103 1 91,5 m2 2 Solgt
X 2C X102 1 67,1 m2 2 Solgt
X 2C X101 1 33,1 m2 0 Solgt
W 2C W603 6 132,6 m2 3 Solgt
W 2C W601 6 155,2 m2 3 (4) Solgt
W 2C W503 5 111,5 m2 3 Solgt
W 2C W502 5 81,4 m2 2 Solgt
W 2C W501 5 86,5 m2 2 Solgt
W 2C W403 4 111,5 m2 3 Solgt
W 2C W402 4 81,4 m2 2 Solgt
W 2C W401 4 86,5 m2 2 Solgt
W 2C W303 3 111,5 m2 3 Solgt
W 2C W302 3 81,4 m2 2 Solgt
W 2C W301 3 86,5 m2 2 Solgt
W 2C W203 2 96,6 m2 3 Solgt
W 2C W202 2 81,4 m2 2 Solgt
W 2C W201 2 86,5 m2 2 Solgt
W 2C W103 1 96,6 m2 3 Solgt
W 2C W102 1 62,3 m2 2 Solgt
W 2C W101 1 86,5 m2 2 Solgt
V 2C V504 5 106,7 m2 2 Solgt
V 2C V501 5 136,6 m2 3 Solgt
V 2C V404 4 87,1 m2 2 Solgt
V 2C V403 4 47,7 m2 1 Solgt
V 2C V402 4 48,2 m2 1 Solgt
V 2C V401 4 48,9 m2 1 Solgt
V 2C V304 3 74,9 m2 2 Solgt
V 2C V303 3 47,7 m2 1 Solgt
V 2C V302 3 43,7 m2 1 Solgt
V 2C V301 3 31,8 m2 0 Solgt
V 2C V204 2 74,9 m2 2 Solgt
V 2C V203 2 47,7 m2 1 Solgt
V 2C V202 2 43,7 m2 1 Solgt
V 2C V201 2 31,8 m2 0 Solgt
V 2C V104 1 74,9 m2 2 Solgt
V 2C V103 1 30,4 m2 0 Solgt
V 2C V102 1 69,5 m2 2 Solgt
U 2C U402 4 67,6 m2 2 Solgt
U 2C U401 4 85,2 m2 2 Solgt
U 2C U302 3 67,6 m2 2 Solgt
U 2C U301 3 85,2 m2 2 Solgt
U 2C U202 2 67,6 m2 2 Solgt
U 2C U201 2 85,2 m2 2 Solgt
U 2C U102 1 49,3 m2 1 Solgt
U 2C U101 1 85,7 m2 2 Solgt
T 2C T601 6 168,3 m2 4 (5) Solgt
T 2C T501 5 168,3 m2 3 (4) Solgt
T 2C T402 4 78,3 m2 2 Solgt
T 2C T401 4 77,5 m2 2 Solgt
T 2C T302 3 78,3 m2 2 Solgt
T 2C T301 3 77,5 m2 2 Solgt
T 2C T202 2 78,3 m2 2 Solgt
T 2C T201 2 77,5 m2 2 Solgt
T 2C T102 1 78,3 m2 2 Solgt
T 2C T101 1 77,5 m2 2 Solgt
S 2B S101 1 75,0 m2 2 Solgt
S 2B S102 1 48,5 m2 1 Solgt
S 2B S103 1 49,1 m2 1 Solgt
S 2B S104 1 49,2 m2 1 Solgt
S 2B S105 1 80,1 m2 2 Solgt
S 2B S201 2 75,0 m2 2 Solgt
S 2B S202 2 48,5 m2 1 Solgt
S 2B S203 2 49,1 m2 1 Solgt
S 2B S204 2 49,2 m2 1 Solgt
S 2B S205 2 80,1 m2 2 Solgt
S 2B S301 3 75,0 m2 2 Solgt
S 2B S302 3 48,5 m2 1 Solgt
S 2B S303 3 49,1 m2 1 Solgt
S 2B S304 3 49,2 m2 1 Solgt
S 2B S305 3 80,1 m2 2 Solgt
S 2B S401 4 75,0 m2 2 Solgt
S 2B S402 4 48,5 m2 1 Solgt
S 2B S403 4 49,1 m2 1 Solgt
S 2B S404 4 49,2 m2 1 Solgt
S 2B S405 4 80,1 m2 2 Solgt
L 2B L102 1 90,9 m2 2 Solgt
L 2B L201 2 77,8 m2 2 Solgt
L 2B L202 2 90,9 m2 2 Solgt
L 2B L301 3 77,8 m2 2 Solgt
L 2B L302 3 90,9 m2 2 Solgt
L 2B L401 4 77,8 m2 2 Solgt
L 2B L402 4 90,9 m2 2 Solgt
L 2B L501 5 77,8 m2 2 Solgt
L 2B L502 5 90,9 m2 2 Solgt
M 2B M101 1 82,1 m2 2 Solgt
M 2B M102 1 123,5 m2 3 Solgt
M 2B M201 2 84,8 m2 2 Solgt
M 2B M202 2 123,5 m2 3 Solgt
M 2B M301 3 84,8 m2 2 Solgt
M 2B M302 3 123,5 m2 3 Solgt
M 2B M401 4 84,8 m2 2 Solgt
M 2B M402 4 123,5 m2 3 Solgt
N 2B N101 1 95,8 m2 2 Solgt
N 2B N201 2 116,1 m2 3 Solgt
N 2B N301 3 116,1 m2 3 Solgt
N 2B N401 4 116,1 m2 3 Solgt
O 2B O101 1 115,1 m2 3 Solgt
O 2B O102 1 66,4 m2 2 Solgt
O 2B O201 2 127,8 m2 3 Solgt
O 2B O202 2 67,9 m2 2 Solgt
O 2B O301 3 127,8 m2 3 Solgt
O 2B O302 3 67,9 m2 2 Solgt
O 2B O401 4 127,8 m2 3 Solgt
O 2B O402 4 67,9 m2 2 Solgt
O 2B O501 5 197,3 m2 3 Solgt
P 2B P101 1 31,8 m2 1 Solgt
P 2B P102 1 74,7 m2 2 Solgt
P 2B P104 1 74,9 m2 2 Solgt
P 2B P201 2 31,8 m2 1 Solgt
P 2B P202 2 43,7 m2 1 Solgt
P 2B P203 2 47,7 m2 1 Solgt
P 2B P204 2 74,9 m2 2 Solgt
P 2B P301 3 48,9 m2 1 Solgt
P 2B P302 3 48,2 m2 1 Solgt
P 2B P303 3 47,7 m2 1 Solgt
P 2B P304 3 87,2 m2 2 Solgt
P 2B P401 4 48,9 m2 1 Solgt
P 2B P402 4 48,2 m2 1 Solgt
P 2B P403 4 47,7 m2 1 Solgt
P 2B P404 4 87,2 m2 2 Solgt
P 2B P501 5 48,9 m2 1 Solgt
P 2B P502 5 48,2 m2 1 Solgt
P 2B P504 5 133,9 m2 3 Solgt
P 2B P601 6 136,6 m2 3 Solgt
P 2B P604 6 106,5 m2 2 Solgt
Q 2B Q101 1 72,5 m2 2 Solgt
Q 2B Q201 2 62,3 m2 2 Solgt
Q 2B Q202 2 65,1 m2 2 Solgt
Q 2B Q301 3 62,3 m2 2 Solgt
Q 2B Q302 3 65,1 m2 2 Solgt
Q 2B Q401 4 82,7 m2 3 Solgt
Q 2B Q402 4 86,8 m2 3 Solgt
R 2B R101 1 46,5 m2 1 Solgt
R 2B R102 1 62,3 m2 2 Solgt
R 2B R201 2 65,1 m2 2 Solgt
R 2B R202 2 62,3 m2 2 Solgt
R 2B R301 3 86,8 m2 3 Solgt
R 2B R302 3 84,2 m2 3 Solgt
R 2B R401 4 86,8 m2 3 Solgt
R 2B R402 4 84,2 m2 3 Solgt
R 2B R501 5 85,4 m2 2 Solgt
R 2B R502 5 83,7 m2 2 Solgt
L 2B L101 1 65,8 m2 2 Solgt
K 2A K101 1 85,4 m2 3 Solgt
K 2A K102 1 90,6 m2 2 Solgt
K 2A K201 2 70,6 m2 2 Solgt
K 2A K202 2 49,6 m2 1 Solgt
K 2A K203 2 69,8 m2 2 Solgt
K 2A K301 3 70,6 m2 2 Solgt
K 2A K302 3 49,6 m2 1 Solgt
K 2A K303 3 69,8 m2 2 Solgt
K 2A K401 4 70,6 m2 2 Solgt
K 2A K402 4 49,6 m2 1 Solgt
K 2A K403 4 69,8 m2 2 Solgt
K 2A K501 5 70,6 m2 2 Solgt
K 2A K502 5 49,6 m2 1 Solgt
K 2A K503 5 69,8 m2 2 Solgt
F 2A F401 3 106,4 m2 2 Solgt
F 2A F402 3 42,4 m2 1 Solgt
F 2A F501 5 106,4 m2 2 Solgt
F 2A F502 3 48,0 m2 1 Solgt
G 2A G101 1 90,6 m2 3 Solgt
G 2A G102 1 50,0 m2 1 Solgt
G 2A G201 2 93,8 m2 3 Solgt
G 2A G202 2 63,5 m2 2 Solgt
G 2A G301 3 105,1 m2 3 Solgt
G 2A G302 3 79,2 m2 2 Solgt
G 2A G401 4 105,1 m2 3 Solgt
G 2A G402 4 79,2 m2 2 Solgt
H 2A H101 1 56,0 m2 1 Solgt
H 2A H201 2 45,5 m2 1 Solgt
H 2A H202 2 87,4 m2 3 Solgt
H 2A H203 2 69,3 m2 2 Solgt
H 2A H301 3 45,5 m2 1 Solgt
H 2A H302 3 87,4 m2 2 Solgt
H 2A H303 3 69,3 m2 2 Solgt
H 2A H401 4 45,5 m2 1 Solgt
H 2A H402 4 87,4 m2 2 Solgt
H 2A H403 4 69,3 m2 2 Solgt
H 2A H501 5 45,5 m2 1 Solgt
H 2A H502 5 98,9 m2 3 Solgt
H 2A H503 5 69,3 m2 2 Solgt
I 2A I101 1 32,7 m2 0 Solgt
I 2A I102 1 36,8 m2 0 Solgt
I 2A I201 2 42,8 m2 1 Solgt
I 2A I202 2 36,8 m2 0 Solgt
I 2A I301 3 42,8 m2 1 Solgt
I 2A I302 3 77,9 m2 2 Solgt
I 2A I401 4 42,8 m2 1 Solgt
I 2A I402 4 114,5 m2 3 Solgt
I 2A I501 5 40,1 m2 1 Solgt
I 2A I502 5 114,5 m2 3 Solgt
I 2A I601 6 48,4 m2 1 Solgt
I 2A I602 6 114,5 m2 3 Solgt
J 2A J101 1 100,9 m2 2 Solgt
J 2A J102 1 89,3 m2 3 Solgt
J 2A J201 2 93,7 m2 2 Solgt
J 2A J202 2 48,2 m2 1 Solgt
J 2A J203 2 75,2 m2 2 Solgt
J 2A J301 3 122,0 m2 3 Solgt
J 2A J302 3 48,2 m2 1 Solgt
J 2A J303 3 87,5 m2 2 Solgt
J 2A J401 4 122,1 m2 3 Solgt
J 2A J402 4 48,2 m2 1 Solgt
J 2A J403 4 87,5 m2 2 Solgt
J 2A J501 5 122,0 m2 3 Solgt
J 2A J502 5 48,2 m2 1 Solgt
J 2A J503 5 87,5 m2 2 Solgt
J 2A J601 6 122,1 m2 3 Solgt
J 2A J602 6 134,7 m2 4 Solgt
C 2A C303 3 110,5 m2 3 Solgt
C 2A C401 4 87,1 m2 2 Solgt
C 2A C402 4 68,7 m2 2 Solgt
C 2A C403 4 110,5 m2 3 Solgt
D 2A D101 1 82,1 m2 2 Solgt
D 2A D102 1 77,6 m2 2 Solgt
D 2A D201 2 82,1 m2 2 Solgt
D 2A D202 2 77,6 m2 2 Solgt
D 2A D301 3 82,1 m2 2 Solgt
D 2A D302 3 77,6 m2 2 Solgt
D 2A D401 4 82,1 m2 2 Solgt
D 2A D402 4 77,6 m2 2 Solgt
E 2A E201 2 57,0 m2 1 Solgt
E 2A E202 2 86,1 m2 2 Solgt
E 2A E203 2 79,7 m2 2 Solgt
E 2A E301 3 57,0 m2 1 Solgt
E 2A E302 3 86,1 m2 2 Solgt
E 2A E303 3 122,7 m2 3 Solgt
E 2A E401 4 57,0 m2 1 Solgt
E 2A E402 4 86,1 m2 2 Solgt
E 2A E403 4 122,7 m2 3 Solgt
E 2A E501 5 147,8 m2 3 Solgt
E 2A E503 5 122,7 m2 3 Solgt
E 2A E601 6 147,8 m2 3 Solgt
E 2A E603 6 122,7 m2 3 Solgt
F 2A F101 1 106,2 m2 3 Solgt
F 2A F201 1 83,7 m2 2 Solgt
F 2A F202 2 42,4 m2 1 Solgt
F 2A F301 3 106,4 m2 2 Solgt
F 2A F302 3 42,4 m2 1 Solgt
C 2A C102 1 81,0 m2 2 Solgt
C 2A C103 1 110,4 m2 3 Solgt
C 2A C201 2 87,1 m2 2 Solgt
C 2A C202 2 68,7 m2 2 Solgt
C 2A C203 2 110,5 m2 3 Solgt
C 2A C301 3 87,1 m2 2 Solgt
C 2A C302 3 68,7 m2 2 Solgt
B 2A B301 3 76,9 m2 2 Solgt
B 2A B302 3 81,0 m2 2 Solgt
B 2A B401 4 76,9 m2 2 Solgt
B 2A B501 5 76,9 m2 2 Solgt
B 2A B402 4 81,0 m2 2 Solgt
B 2A B502 5 81,0 m2 2 Solgt
A 2A A501 5 128,6 m2 3 Solgt
A 2A A502 5 101,1 m2 3 Solgt
A 2A A601 6 128,6 m2 3 Solgt
A 2A A602 6 101,1 m2 3 Solgt
B 2A B101 1 65,2 m2 2 Solgt
B 2A B102 1 81,0 m2 2 Solgt
B 2A B201 2 76,9 m2 2 Solgt
B 2A B202 2 81,0 m2 2 Solgt
A 2A A101 1 110,9 m2 4 Solgt
A 2A A102 1 80,8 m2 2 Solgt
A 2A A201 2 111,1 m2 4 Solgt
A 2A A202 2 93,8 m2 3 Solgt
A 2A A301 3 128,5 m2 4 Solgt
A 2A A302 3 101,1 m2 3 Solgt
A 2A A401 4 128,6 m2 3 Solgt
A 2A A402 4 101,1 m2 3 Solgt