Forside / nyhetsbrev / Milepæl for Kanalbyen – nå er vi i gang!

Stemningen på Silokaia var mildt sagt forventningsfull mandag morgen; da var det tid for rivning av gamle bygg og starten på første byggetrinn i Kristiansands nye bydel.

– Dette er en stor og viktig dag. Ikke bare for oss som er involvert i utviklingen av Kanalbyen, men også for byens befolkning, sier Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen.

– Sommeren 2013 begynte planleggingen og prosjekteringen av en helt ny bydel på Odderøya, og i dag skjer det første fysiske inngrepet som synliggjør at realiseringen av prosjektet er i gang, utdyper han.

En lagerbygning fra 1960-tallet måtte raskt gi tapt da en stor gravemaskin, kjørt av Paul Robert Skailine i Rive og Knuseservice AS, braste gjennom veggen og rev opp metallfasaden som om det var et sjokoladepapir.

– Det er fascinerende å se på kreftene som er i sving, og ikke minst godt å vite at vi er i rute med hensyn til fremdriften, konstaterer Sven Erik Knoph.

Espen Domaas, prosjektleder i J.B. Ugland Entreprenør, forteller at dersom alt går etter planen vil rivningsarbeidet av de gamle bygningene på kaia være ferdig innen midten av september.

– Odderøyveien påbegynnes i juni, det samme gjelder hovedinfrastrukturen. Deretter starter byggingen av de første 126 leilighetene fordelt på 11 bygg i desember. Byggetiden her er beregnet til 1 ½-2 år. Kanalen, som blir en helt sentral del av området, påbegynnes i 2017, forteller prosjektlederen.

 

Selv om mye vil skje på Kanalbyen-tomten i tiden fremover vil den likevel være relativt åpen for ferdsel.

– Det er mange hensyn å ta når man bygger i et område som benyttes av besøkende til Kilden, turgåere på Odderøya og til havnerelatert virksomhet rundt Silokaia. Heldigvis har vi en tett og god dialog med virksomhetene som ligger her, og vil gjøre alt vi kan for at prosessen skal bli mest mulig smidig for alle parter, avslutter Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen.

 

I dagens Fædrelandsvennen kan man lese mer om hendelsen.