Forside / nyhetsbrev / Nå bygges 2B!

36 leiligheter er solgt i andre byggetrinn, som betyr at byggearbeidene settes i gang for fullt om kun få dager.

– Det er en stor milepæl når et nytt byggetrinn igangsettes. Beboere i første trinn, som flytter inn på nyåret 2019, får en forutsigbarhet om at nabolaget opparbeides raskt. Og for eiere i 2B betyr det at de kan glede seg til overtakelse sommer/høst 2020, forteller Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen.

Visninger
Tirsdag 8. mai kl. 16.30-17.30 blir det igjen visning i Kanalbyens salgskontor ved Kilden. Sørmeglerne Rita Ommundsen og/eller Rolf R. Elieson er som vanlig på plass.
– Om det ikke passer å komme på visning, er det bare å ringe eller komme innom oss i Skippergata 10 i Kristiansand. Flere leiligheter i første byggetrinn begynner å bli ferdige, og for dem som er interessert i de ledige leilighetene her, kan vi ordne privatvisninger på byggeplass hvis dette avtales god tid i forkant, opplyser meglerne.

Kontakt: Rolf R. Elieson (990 99 107 / rolf@sormegleren.no) eller Rita Ommundsen (990 99 108 / rita@sormegleren.no) i Sørmegleren.