På Odderøya, ytterst mot innseilingen, står de tre tårnene litt for seg selv, mellom skogen og sjøen. De tre bygningene varierer i form, uttrykk og materialitet, samtidig som de har et slektskap slik at de danner en samstemt helhet.

 

Fra arkitekten

Det varierte arkitekturuttrykket bygger videre på den arkitektoniske identiteten og variasjonen som ligger i Kanalbyen, og tilfører samtidig noe nytt i komposisjonen av den nye bydelen. Bygningene er gitt hver sin arkitektur og varierte planløsning, for å få frem de maksimale kvalitetene til hver enkelte plassering av bygningene og leilighetene. Det nordre og det søndre bygget har utenpåliggende balkonger, som gir dynamiske formuttrykk og har hver sin materialitet. Det midtre bygget er unikt i sin form, og fletter sammen hovedmaterialet fra sine søstre på hver side.

Felles hovedinngang i det midtre bygget er inntrukket, og markeres med en egen farge. Dette for å danne en felles forplass og møteplass for beboerne på bygulvnivå. Det midtre bygget samler og forbinder videre mellom de to ulike uteromnivåene (plan 1 og 3). En felles kjellerbase for sykkelparkering, parkering og boder mellom og bak byggene i plan 1 og 2, inngår som en del av det terrasserte «landskapet» fra bygulvnivå opp til gårdsromnivå og Odderøya.

Fellesskap og naboskap

Hele Kanalbyen er utformet med fokus på å skape et sosialt sted, og stimulere til kontakt mellom mennesker. De tre søstre (S1, S2 og S3) innbyr til fellesskap og godt naboskapsmiljø gjennom varierte møteplasser, både ute og inne. De tre søstre har en flott fellesstue for beboerne på inngangsnivå, med sjøutsikt og orientering mot vest. I tillegg er det en mindre fellesstue på gårdsromsnivå med kontakt til skogen, Odderøya og felles gårdsrom. Utenfor fellesstuene er det oppholdssoner med direkte utgang fra stuene. Den felles hovedinngangen i det midtre bygget, med et generøst dobbelthøyt inngangsparti og vestibyle, knytter sammen møteplassene inne og ute. Dette gir god forbindelse mellom bygulvet og gårdsromsnivået. Alle de tre byggene har egen adkomst til gårdsrommet.

Utearealene i gårdsrommet og på bygulvet gir forskjellige soner for opphold tenkt til ulike behov, ulike tider på dagen og i ulike værforhold. Leilighetene som er på samme nivå som bygulvet og gårdsrommet, har romslige og skjermede markterrasser med direkte utgang videre til fellesarealene, slik som på Holmen. Den offentlige badeplassen og forbindelsen som slynger seg fra havnepromenaden opp til Peisestua, vil innby til enda flere oppholdssoner, møteplasser og aktivitetsmuligheter for beboere og besøkende i Kanalbyen.

Bo og leve mellom sjøen og skogen

Alle leilighetene er hjørneleiligheter og har kontakt med både sjøen og skogen. Planløsningene i de ulike tårnene er utformet med fokus på gode lysforhold, god romhøyde, høye vinduer og utsyn til både sjøen og skogen. Det er stor variasjon av leilighetsstørrelser og orienteringer innenfor hvert bygg. Her kan du bo både lavt i byggene og nært naturen, eller høyt oppe med stort utsyn over omgivelsene – alt etter hva du ønsker. S1 har særlig kontakt med Kanalen, Badeplassen, Soltorget, Peisestua og byen, i tillegg til utsikten til sjøen og skogen. S2 er skjermet mellom S1 og S2, og har nærhet til alle fellesarealene og er den samlende forbindelsen i prosjektet. Alle leilighetene har store balkonger mot enten skogen eller sjøen. Planløsningen for S2 er utformet med karnapper og skråvegger med høye vinduer, og danner ulike romsoner og utsyn til sjøen fra alle leilighetene i S2. S3 står vridd, som en bro over veien, og gir fritt utsyn fra alle leilighetene til sjøen, innseilingen og det store landskapet rundt.

Det er lett tilgjengelighet til kjellerfunksjonene i basen på plan 1 og 2. Bygg S1 og S2 har direkte adkomst fra heis til parkering og boder, og bygg S3 har enkel tilgang via heis i fellesinngangen i S2. Sykkelparkeringen er på bygulvsnivået i basen i et låsbart rom, og har et eget rom for oppbevaring av sykkelutstyr. For å gjøre det enkelt å bruke sykkel i et aktivt liv, har sykkelparkeringen også direkte adkomst utenfra, via en åpen passasje inn under terrenglokket, mellom S2 og S3.

Tonje Løvdahl / Sivilarkitekt MNAL / Partner / A-LAB