Bærekraft

Kanalbyen er resultatet av et industrielt havneområde transformert til et attraktivt boligområde. Vi har gjennom hele prosjektet vært opptatt av bærekraftig utvikling.

Det at vi tenker helhetlig preger valgene vi tar. Bydelen skal være til glede for dem som bor her nå, men også for fremtidige beboere. Vi har som mål å etterlate oss tomten bedre enn da vi startet, og det er viktig for oss at vi berører eksiterende natur og omgivelser så lite som mulig. Landskapet i bydelen skal oppleves som en helhetlig forlengelse av Odderøyas landskap. Vi har valgt å BREEAM-sertifisere fjerde byggetrinn for å bidra til enda mindre utslipp, og også sikre våre kjøpere et trygt hjem.

 

SUNT INNEMILJØ

Vi bruker kun helse- og miljøvennlige produkter, slik at det blir like godt å trekke pusten inne som ute. Lysforholdene skal være gode, og du skjermes mot eventuell sjenerende støy. Leilighetene har vannbåren gulvvarme som gir en jevn og komfortabel varme.

MILJØPÅVIRKNING

Når vi planlegger og bygger velger vi smart, slik at vedlikehold og reparasjoner minimeres. Vi prioriterer materialer som er enkle å gjenbruke eller gjenvinne slik at vi forsikrer at ressursene forblir i kretsløpet lengst mulig.

ØKONOMI

I Kanalbyen bruker vi fjernvarme, et energieffektivt system som utnytter fornybar overskudsenergi. Å spare på energien er bra for miljøet, og du får mindre utgifter til oppvarming. Dessuten sikrer du deg de gunstige betingelsene til et grønt boliglån når du kjøper en bærekraftig bolig.

DELINGSKULTUR

Beboerne i Kanalbyen har tilgang til delebiler og -sykler, inkludert to elsykler. Vi har et eget delerom hvor de kan låne blant annet pizzaovn, turutstyr, verktøy og annet. De som bor her arrangerer fotballkvelder, fellesbading og har etablert vinklubb. Vi håper dette bare er starten, og at mange nye aktiviteter dukker opp fremover.

SOSIALT

Kanalbyen har flust med møteplasser som egner seg for sosiale treff. En kopp kaffe i et av gårdsrommene, en prat på bryggekanten eller morgenbad sammen med naboen.

Med det nye byggetrinnet kommer enda flere soner for både rekreasjon og hygge.