Forside / Om Kanalbyen / Om prosjektet

Om prosjektet

Kanalbyen er en ny bydel i Kristiansand som vil romme 700 boenheter. Byggearbeidene startet opp i 2016, og i 2019 flyttet de første beboerne inn. Andre byggetrinn sto ferdig i 2020.

Området som kalles Holmen, bestående av de tre første byggetrinnene, ferdigstilles i 2023. Da åpnes også kanalen som skiller Holmen fra fastlandet.

«Det har hele tiden vært et klart mål for oss at Kanalbyen skal bli et nabolag for mennesker i alle livsfaser; fra de unge til de godt voksne. Når vi ser på kjøperne hittil, kan vi konkludere med at dette har slått til. Her er ulike målgrupper godt representert, noe vi tror er en konsekvens av den store og gode variasjonen i leilighetsstørrelser og -priser. Vi gleder oss stort til å ønske nye, fremtidige beboere velkommen til Kanalbyen på Odderøya!»
Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen AS

 

 

Fra landskapsarkitekten

Uteromsopplevelser

Kanal- og havnepromenaden blir en forlengelse av dagens strandpromenade, og binder Kanalbyen sammen med resten av byen på en naturlig måte. Fordi det lages en direkteoppgang til Peisestua, vil Odderøya bli enda mer tilgjengelig for turgåere som kommer fra Kilden- og havneområdet. Dette er eksempler på konkrete grep som er tatt for å gjøre Kanalbyen mest mulig åpen og inkluderende. I tillegg til fokus på gode, offentlige uteområder, har selvfølgelig også fremtidige beboeres opplevelse av bydelen som sitt eget nabolag vært en viktig faktor.
Gøril Mortensen, landskapsarkitekt i Rambøll, Kristiansand

 

Fra arkitekten

Arkitektonisk særpreg

Vi har jobbet mye med hvordan utformingen av kanalen, bebyggelsen og alle uterommene danner spennende sekvenser av byrom med ulike kvaliteter. Da med særlig fokus på uteromopplevelser, landskapsoverganger, samt det å skape varierte bruksmuligheter og mange steder å oppholde seg. Byrommene, landskapet og arkitekturen spiller derfor like store roller i denne bydelen. Bebyggelsen er dessuten oppdelt i ulike bygg med variert utforming, som også bidrar til opplevelsesrikdommen. I tillegg har vi flettet sammen urban arkitektur med Odderøya og den naturlige rammen som utgjøres av sjøen. Summen er blitt en helt spesiell «sjøurban» bydel med et mangfold av boliger og en tydelig arkitektonisk identitet.
Tonje Løvdahl, sivilarkitekt i A-Lab, Oslo

 

Fra byplanleggeren

Kanalbyen har tre helt klare og umiddelbare kvaliteter: Byfjorden, det vakre skogsterrenget på Odderøya og kanalen i midten. Målet er at menneskene i området skal forholde seg aktivt til disse kvalitetene både fra boligene, promenadene og i de ulike uterommene i bydelen. Noen steder blir Kanalbyen åpen og sosial, andre steder lun og skjermet. Plutselig ser man sjøen, og plutselig skjer det noe spennende langs kanalen eller mot skogen. Tanken er at man skal få nye, positive opplevelser rundt hvert eneste hjørne, og kanalgrepet bidrar i stor grad til at dette blir mulig i hele området.
Lin Skaufel, byplanlegger i Everydaystudio, København