Forside / nyhetsbrev / Stor interesse for andre trinn

Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen, har hektiske dager med planlegging av neste byggetrinn, og gleder seg til å presentere resultatet for et spent marked. 

– Det er allerede ca. 450 personer som har satt seg på interessentlisten for andre byggetrinn på www.kanalbyen.no. Dette synes vi er helt fantastisk, og vi gleder oss til å lansere prosjektet i markedet, sier Sven Erik Knoph.

Stor variasjon
Hvis alt går etter planen kommer andre byggetrinn, som 14i reguleringsplanen heter 2B, for salg våren 2018. Trinnet består av åtte bygg med 88 leiligheter.
– I tillegg til den unike beliggenheten på Odderøya, tror jeg suksessen til første byggetrinn handlet om det store mangfoldet av leilighetstyper og -priser, forteller Knoph og utdyper:
– Da vi lanserte Kanalbyen hadde vi et klart mål om at dette skulle bli en bydel for mennesker i alle livsfaser; fra førstegangsetablererne og til seniorkategorien. Når vi ser på kjøperne hittil, kan vi konkludere at dette har slått til. Alle målgrupper er godt representert, og det samme ønsker vi å videreføre i 2B. Selv om alle løsninger ikke er satt ennå, vil vi i 2B videreføre en profil som inkluderer leiligheter i «alle størrelser» og med varierte priser. På denne måten ønsker vi å treffe bredden i markedet, understreker den daglige lederen.

Første trinn i rute
Alle som har vært på Silokaia i det siste har fått med seg at det skjer mye på byggeplassen. Første byggetrinn er planlagt innflyttingsklart våren 2019, men de første byggene blir tilnærmet ferdige allerede vår/sommer 2018.
– Hele første byggetrinn må bli ferdig før noen kan flytte inn, men enkeltbyggene ferdigstilles suksessivt. Så langt er alt i rute og i følge planen, og vi kan si oss svært fornøyde med byggeprosessen så langt, avslutter Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen.