Andre byggetrinn (2B) i Kanalbyen

Delfelt 2B i Kanalbyen kommer for salg 15. mars 2018. Dette andre byggetrinnet består av 88 leiligheter fordelt på 8 bygg. Prospekt kan hentes hos Sørmegleren i Skippergata 10 (Kristiansand) eller lastes ned fra denne nettsiden fra og med torsdag 15. februar 2018.

Første byggetrinn (2A) i Kanalbyen

Det første området som skal bygges ut i Kanalbyen er delfelt 2A i illustrasjonsplanen. Feltet vil bestå av 126 selveierleiligheter fordelt på 11 bygg, og ble lagt ut for salg hos Sørmegleren 1. september 2016. Grunnarbeidene er  i gang, og planlagt byggestart av leilighetene er satt til årsskiftet 2016/17. Første byggetrinn er planlagt ferdigstilt tidlig 2019.

Reguleringsplan for Kanalbyen

Reguleringsplan for Kanalbyen ble vedtatt 16.09.2015.