Fremdrift på byggeplassen, uke 22

De tre søstre vil stå ferdig våren 2025. Med jevne mellomrom deler vi bilder fra fremdriften, så du kan se byggene ta form.

Søstrene vokser stadig!

Søster 2 har nå blitt ti etasjer høy, mens søster 1 er ni. Nå gjenstår det ikke mange etasjene før de begge er fullvokst, med henholdsvis 14 og 13 etasjer.

 

Les mer

Følg med på utviklingen

Livet på byggeplassen

Fremdrift på byggeplassen